Husdjurens bästa vänner
Tyresö Djurklinik erbjuder kvalificerad veterinärvård åt såväl katter och hundar som kaniner och andra smågnagare. Personalen är rutinerad med många års erfarenhet bakom sig och kan ta hand om de flesta typer av åkommor och sjukdomar inklusive operationer.
Tyresö Djurklinik, som ägs och drivs av Malin Dertell och Helene Alm, flyttade så sent som i våras in i en nyrenoverad villa i Tyresö. Malin är utbildad sjukvårdare för djur, vilket innebär att hon tillsammans med de andra sjukvårdarna kan ta hand om lättare behandlingar och undersökningar och i övrigt huvudsakligen tar prover och röntgenbilder och annat runt omkring. För större undersökningar och behandlingar finns tre veterinärer på kliniken som kan erbjuda kvalitativ veterinärvård genom bland annat Helene, som har specialistkompetens inom hund- och kattsjukdomar samt kaniner, och Eva, som specialiserat sig på och har ansvar för operationsavdelningen. Nästan alla anställda har 20 års erfarenhet eller mer inom yrket.
– Helene har också den kompetens och de tillstånd som krävs för att utföra insemination av framför allt hundar, vilket inte många kliniker idag kan erbjuda, berättar Malin.
De vanligaste behandlingarna som utförs handlar annars om sår efter bitskador, hudproblem med klåda som följd, övervikt, diabetes och ledproblem och andra åkommor som i stort sett är desamma som vi människor drabbas av. Men oftast handlar det om kastreringar och vaccinationer som görs nästan dagligen.

Efter en operation föredrar kliniken ibland att behålla djuret över natten för att själva ha koll istället för att skicka det till djursjukhuset där personalen aldrig har träffat djuret förut. Något som tillkommit under senare år inom veterinärvården är tandvård också för hundar, som blivit mer och mer nödvändigt genom att kostvanorna förändrats. Tidigare har det annars varit något som mest kaniner drabbats av.
– Men precis som vi människor så småäter också hundarna idag betydligt mer än tidigare, konstaterar Malin.
Även om kliniken redan idag har många specialistkompetenser räknar Malin med att de inom några år kommer ha ännu fler specialister inom olika områden, bland annat tandvård, eftersom alla på kliniken är intresserade av att vidareutbilda sig.

Tyresö Djurklinik

Bransch:
Djurvård

Telefon: 08-770 17 03
Fax: 08-448 56 44


Email:
malin@tyresodjurklinik.se

Hemsida:
www.tyresodjurklinik.se

Adress:
Tyresö Djurklinik
Öringevägen 1
13549 Tyresö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN